Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 01/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 125.00/štvrťrok–nájom.125.00/štvrťrokzaslužbyspojenésnájmom/elektrina.teplo.vodnéastočné/ bez DPH 23.06.2022 Vladimír Ohradka AUTOŠKOLA Obchodná akadémia v Žiline JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy
Zmluva HS/22/06/013 Poskytovanie balíčka služieb s názvom "ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS - HĽADAJ ŠKOLU" 48/ročne bez DPH 21.06.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy