• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 2023-TCA-18-CZ01-03 ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ 199,50 s DPH 01.03.2024 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 11.03.2024
  Zmluva 5/2024/OAZA/DZ12 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 01.03.2024 R. S. E., s.r.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 07.03.2024
  Zmluva 4/2024/OAZA/Najom1 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 20,00 bez DPH 16.02.2024 The The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 16.02.2024
  Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní stravovania č. 2/2019 STR Zmena ceny hlavného jedla pre zamestnancov s DPH 30.01.2024 Gymnázium Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 31.01.2024
  Zmluva 3/2024/OAZA/Spol2 Zmluva o partnerskej spolupráci s DPH 22.01.2024 UNI KREDIT, n.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 08.02.2024
  Zmluva 2/2024/OAZA/Spol1 Zmluva o spolupráci s DPH 11.01.2024 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 30.01.2024
  Zmluva 1/2024/OAZA/Sut1 Organizačné zabezpečenie a realizácia okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov SŠ v okrese Žilina 800,00 s DPH 10.01.2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 16.01.2024
  Zmluva 22/2023/OAZA/DZ11 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 20.12.2023 Anteko Tax, a.s. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 21/2023/OAZA/DZ10 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 20.12.2023 VIJAN ekonomy, s.r.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 20/2023/OAZA/DZ9 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 20.12.2023 Profirol s.r.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 19/2023/OAZA/DZ8 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 19.12.2023 Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 18/2023/OAZA/DZ7 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 19.12.2023 Konto N, s. r. o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 17/2023/OAZA/DZ6 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 19.12.2023 Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 23/2023/OAZA Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva s DPH 18.12.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 18.12.2023
  Zmluva 13/2023/OAZA/Najom3 Zmluva o nájme služobného bytu 90.41/mesiac–základnénájomné+26.30/mesiac–službyspojenésužívanímbytu bez DPH 18.12.2023 Mgr. Ján Konárik Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 19.12.2023
  Zmluva 14/2023/OAZA/DZ3 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 18.12.2023 UNI – INTER-RAP s.r.o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 15/2023/OAZA/DZ4 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 18.12.2023 Dataling s. r. o. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 16/2023/OAZA/DZ5 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 18.12.2023 „webKeeping“ družstvo Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 13/2023/OAZA/DZ2 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 15.12.2023 Žilinská univerzita v Žiline Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 25.01.2024
  Zmluva 2023-TCA-03-SK01-74 ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ 80,75 s DPH 09.11.2023 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina JUDr. Jana Tomaníčková riaditeľka školy 10.11.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/64