• Informácie pre nových stravníkov

   • Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina – Školská jedáleň

    Využite možnosť stravovania v našej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 11.30 do 14.30 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre žiaka je 2,20 € (hodnota potravín 1,70, režijné náklady 0,50 €).

    Na stravovanie v ŠJ je potrebné sa prihlásiť. Prihlášku žiak (1. ročníka) dostane v kancelárii ŠJ, taktiež si ju môžete stiahnuť z tejto stránky. Vyplnenú prihlášku na stravovanie možno doručiť do kancelárie ŠJ osobne, poštou, prípadne mailom na: jedalen@gvoza.sk.

    Noví stravníci si budú obedy objednávať (a taktiež im budú vydané) prostredníctvom ISIC karty. Žiaci, ktorí nemajú ISIC kartu, môžu použiť autobusovú kartu SAD alebo kartu MHD Žilina. Kartu je potrebné prísť aktivovať do kancelárie ŠJ.

    Spôsob platenia stravy:

    Stravník si môže zaplatiť hocikedy v priebehu mesiaca ľubovoľnú sumu (navýši si kredit na karte), prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou. Doklad o zaplatení prinesie do kancelárie ŠJ.

    Číslo účtu na platbu stravného:
    SK31 8180 0000 0070 0048 3606

    Variabilný symbol: bude stravníkovi pridelený v kancelárii ŠJ (pri prvej platbe, keď stravník ešte nemá pridelený VS stačí do popisu platby uviesť meno a priezvisko stravníka a školu).

    Popis platby: celé meno a škola stravníka.

    Spôsob objednávania stravy:

    Stravník si obed objednáva buď v kancelárii ŠJ pri prinesení dokladu o zaplatení, v prihlasovacom boxe v jedálni alebo cez internet. Prihlasovacie údaje na internet dostane stravník v kancelárii ŠJ.

    Obed sa dá objednať (odhlásiť) najneskôr v predchádzajúci pracovný deň do 14.30 hod.

    Bližšie informácie v kancelárii ŠJ, telefonicky na č. 041/5625432 v úradných hodinách (10.30 – 14.30 hod.), alebo mailom jedalen@gvoza.sk.

    Stravu si môžete objednávať aj na stránke www.strava.cz/.

    Prihláška na stravovanie: