• DASATO
    • DASATO

    • 13.03.2024 13:51
    • Dňa 5. 3. 2024 sme mali možnosť dozvedieť sa o organizácii DASATO Academy. Prostredníctvom prednášky nám koordinátorka v rámci Žilinského kraja Marcela Barčakova priblížila hlavné ciele tejto organizácie a opísala nám priebeh celého programu.
    • viac
    • „Spoločne, dobrovoľne a užitočne“
    • „Spoločne, dobrovoľne a užitočne“

    • 18.11.2022 13:43
    • Škola z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Podaj mi ruku 2022“ získala finančné prostriedky, z ktorých bolo možné zakúpiť ping-pongový stôl do „outdoor zóny“ pre žiakov školy.
    • viac
    • „My to so športom nevzdáme“
    • „My to so športom nevzdáme“

    • 18.11.2022 12:42
    • Tešíme sa, že škola z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ získala finančné prostriedky, z ktorých bolo možné zakúpiť športovú podlahu do odbornej učebne telesnej a športovej výchovy.
    • viac
    • ZMUDRI DO ŠKÔL
    • ZMUDRI DO ŠKÔL

    • 26.09.2022 13:43
    • V tomto školskom roku bola naša škola vybraná spomedzi veľkého množstva škôl do projektu ZMUDRI DO ŠKÔL. Tento neziskový projekt ponúka mladým ľuďom lepšie sa pripraviť na reálny život.
    • viac
    • Kvalitné online vzdelávanie počas pandémie
    • Kvalitné online vzdelávanie počas pandémie

    • 06.07.2022 11:05
    • Veľmi sa tešíme, že vďaka podpore Nadácie Kia Slovakia sme mohli zakúpiť dataprojektor a počítač s monitorom do ďalšej triedy, v ktorej sa žiaci vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania. Prostredníctvom grantu sme mali možnosť získať 1000 Eur na projekt s názvom „Kvalitné online vzdelávanie počas pandémie“.
    • viac