• Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

   • 01.09.2023 (piatok)

    Začiatok školského roku

    04.09.2023 (pondelok)

    Začiatok vyučovania v 1.polroku

    05.09. – 06.09.2023

    Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA

    06.09. 2023

    MS v náhradnom termíne – ÚFIČ + PČOZ

    06.09. - 14.09.2023

    Plavecký kurz Chorvátsko

    október  -november

    Imatrikulácia – 1.ročník

    október – november

    Stužkové slávnosti (IV.A, IV.B, V.G, V.H)

    30.10. - 31.10.2023

    Jesenné prázdniny

    02.11.2023 (štvrtok)

    Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

    05.11. – 18.11.2023

    Odborná prax OA+ BOA (4. roč.) Dublin

    06.11. – 16.11.2023

    Odborná prax – OA+BOA (4.roč.) + BOA (5.roč.) SR

    november

    Kultúrne podujatie

    20.11.2023 (pondelok)

    Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1.štvrťrok

    december

    Kultúrne podujatie

    23.12.2023 - 07.01.2024

    Vianočné prázdniny

    08.01.2024 (pondelok)

    Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

    január

    Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1.ročník

    január

    Okresné kolo olympiády v AJ

    22.01.2024 (pondelok)

    Klasifikačná porada za 1.polrok

    január

    Kultúrne podujatie

    31.01.2024 (streda)

    Ukončenie vyučovania v 1.polroku

    01.02.2024

    Začiatok vyučovania v 2. polroku

    február

    Deň otvorených dverí

    19.02. - 23.02.2024

    Jarné prázdniny

    26.02.2024 (pondelok)

    Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

    12.03.2024 (utorok)

    EČ a PFIČ zo SJL

    13.03.2024 (streda)

    EČ a PFIČ z CJ

    14.03.2024 (štvrtok)

    EČ a PFIČ z MAT

    20.03.2024 (streda)

    Testovanie 9 (1. ročník BOA)

    28.03. – 02.04.2024

    Veľkonočné prázdniny

    03.04.2024 (streda)

    Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

    09.04.-12.04.2024

    Náhradný termín EČ a PFIČ

    15.04.2024 (pondelok)

    Zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3.štvrťrok

    apríl

    Kultúrne podujatie

    16.-17.04.2024

    Praktická časť MS

    28.04. – 11.05. 2024

    Odborná prax IV.G – 10 žiakov (Dublin)

    15.05.2024 (streda)

    Klasifikačná porada IV.A,B, V.G,V.H

    29.04.(po) a 09.05.2024(štv)

    Prijímacia skúška – BOA

    02.05.(štv) a 06.05.2024(po)

    Prijímacia skúška - OA

    20.05.-24.05.2024

    Akademický týždeň – IV.A,B, V.G, V.H

    24.05.2024 (piatok)

    Klasifikačná porada – IV.G,H (SJL)

    27.05.-31.05.2024

    Maturitná skúška – IV.A,B, V.G, V.H

    27.05.-28.05.2024

    Akademické voľno – IV.G,H

    29.-31.05.2024

    Maturitná skúška – IV.G,H (SJL)

    27.05.-31.05.2024

    Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký, turistický kurz, športový deň) – 1.-2.ročník

    20.05.-31.05.2024

    Odborná prax 3.ročník OA

    jún 2024

    Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) - Chorvátsko

    24.06.2024 (pondelok)

    Klasifikačná porada za 2.polrok

    28.06.2024 (piatok)

    Ukončenie vyučovania v 2.polroku

    01.07.-31.08.2024

    Letné prázdniny

    02.09.2024 (pondelok)

    Začiatok vyučovania po letných prázdninách