• Faktúry 2019

   Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA    Popis fakturovaného plnenia    Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH    Dátum doručenia faktúry    Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia    Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA    Dátum zaplatenia faktúry 1/2019    Záloha za plyn 1/2019    2 739,00    07.01.2019    SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256    zmluva č.2/16-18    10.1.2019
  • Faktúry 2018

   Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA    Popis fakturovaného plnenia    Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH    Dátum doručenia faktúry    Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia    Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA    Dátum zaplatenia faktúry 1/2018    Záloha za plyn 1/2018    1 949,00    08.01.2018    SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256    zmluva č.2/09-17    10.1.2018
  • Faktúry 2017

   Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA    Popis fakturovaného plnenia    Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH    Dátum doručenia faktúry    Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia    Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA    Dátum zaplatenia faktúry 1/2017    Záloha za plyn 1/2017    2 117,00    02.01.2017    SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256    zmluva č.2/11-16    11.1.2017
  • Faktúry 2016

   Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA    Popis fakturovaného plnenia    Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH    Dátum doručenia faktúry    Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia    Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA    Dátum zaplatenia faktúry 1/2016    Záloha za plyn 1/2016    2 117,00    11.01.2016    SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256    zmluva č.2/08-15    13.1.2016