• Zoznam predmetov

  • ADKp
  • administratíva a korešpondencia - praxpre SDV
  • AJG
  • anglický jazyk - gramatikapre BOA
  • AJP
  • anglický jazyk - projektypre BOA
  • API
  • aplikovaná informatika
  • BAN
  • bankovníctvo
  • CVÚ
  • cvičenia z účtovníctva
  • DAS
  • daňová sústava
  • EKP
  • ekonomika a podnikanie
  • ETV
  • etická výchova
  • HOG
  • hospodárska geografia
  • HOVp
  • hospodárske výpočty - praxpre SDV
  • OPA
  • jazyková odborná príprava v anj
  • NAV
  • náboženská výchova
  • OBN
  • občianska náuka
  • PRX
  • odborná prax v SDVpre SDV
  • RUJ
  • ruský jazyk
  • Spk
  • spoločenská komunikáciapre SDV
  • SPaK
  • svet práce a komunikácia
  • TOV
  • tovaroznalectvo
  • ÚČT
  • účtovníctvo
  • ÚME
  • úvod do makroekonómie
  • CVÚp
  • cvičenia z účtovníctva - prax