• Skratky vyučujúcich

   • P.č. Titul, priezvisko,meno Skratka
    1 Mgr. Adamík Juraj Ad
    2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba
    3 PaedDr. Capáková Katarína Ca
    4 Ing. Cedzová Miriam Ce
    5 Mgr. Dubcová Zdenka Dc
    6 Mgr. Ďuríková Monika Ďu
    7 Mgr. Eliášová Andrea El
    8 Ing. Fojcíková Renáta Fo
    9 Mgr. Ftoreková Eva Ft
    10 Ing. Hlačinová Andrea Ha
    11 Mgr. Hubená Martina Hb
    12 Ing. Jamborová Ľubica Ja
    13 Mgr. Jambrichová Mária Jm
    14 Ing.Mgr. Janeková Katarína Jn
    15 Ing. Kochláňová Dagmar Ko
    16 Ing. Kolmanová Darina Kl
    17 Mgr. Konárik Ján Kn
    18 Ing. Kostolná Michaela Kt
    19 Ing. Križová Oľga Ki
    20 Ing. Kubalová Blanka Kb
    21 PaedDr. Kulichová Lenka Kch
    22 Mgr. Labajová Jana Lb
    23 Mgr. Mošatová Adriana Mo
    24 Mgr. Haščík Daniel
    25 Mgr. Rožek Martin Ro
    26 Ing. Synáková Lenka Sy
    27 Mgr. Štefankovičová Hana Št
    28 JUDr. Tomaníčková Jana To
    29 PaedDr. Truchlíková Zdenka Tr
    30 Mgr. Urbánková Michaela Ur
    31 Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Va
    32 Ing. Zrebný Rudolf Zr
    33 Alan J. Davis Aj