• Skratky vyučujúcich

   • P.č. Titul, priezvisko,meno Skratka
    1 Mgr. Adamík Juraj Ad
    2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba
    3 PaedDr. Capáková Katarína Ca
    4 Ing. Cedzová Miriam Ce
    5 Ing. Cimermanová Margita Dc
    6 Mgr. Davis Alan James Aj
    7 Mgr. Dubcová Zdenka Dc
    8 Mgr. Ďuríková Monika Ďu
    9 Mgr. Eliášová Andrea El
    10 Ing. Fojcíková Renáta Fo
    11 Mgr. Ftoreková Eva Ft
    12 Mgr. Haščík Daniel
    13 Ing. Hlačinová Andrea Ha
    14 Mgr. Hubená Martina Hb
    15 PaedDr. Jacura Peter Jc
    16 Ing. Jamborová Ľubica Ja
    17 Ing. Mgr. Janeková Katarína Jn
    18 Ing. Kochláňová Dagmar Ko
    19 Ing. Kolmanová Darina Kl
    20 Mgr. Konárik Ján Kn
    21 Ing. Kostolná Michaela Kt
    22 Ing. Križová Oľga Ki
    23 PaedDr. Kulichová Lenka Kch
    24 Mgr. Kullová Jana Ku
    25 Mgr. Labajová Jana Lb
    26 Mgr. Mošatová Adriana Mo
    27 Mgr. Rožek Martin Ro
    28 Ing. Synáková Lenka Sy
    29 Mgr. Štefankovičová Hana Št
    30 JUDr. Tomaníčková Jana To
    31 Mgr. Urbánková Michaela Ur
    32 Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Va
    33 Ing. Zrebný Rudolf Zr