• Kontakty

   • Meno školy
   • Obchodná akadémia
   • Hlavné telefónne číslo
   • +421 41 707 5910
   • Adresa školy
   • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
    011 57 Žilina
    Slovakia
   • IČO
   • 00162124
   • DIČ
   • 2020671499
   • Ďalšie telefónne čísla
   • +421 41 707 5910
 • Vedenie školy

  Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková riaditelka@oavoza.sk 041/7075911 profesijný životopis
  Zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Rudolf Zrebný rudolfzrebny@oavoza.sk 041/7075926 profesijný životopis
  Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie Mgr. Monika Ďuríková durikova@oavoza.sk 041/7075913  
  Zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a duálne vzdelávanie Ing. Darina Kolmanová kolmanova@oavoza.sk 041/7075913  

   


   

  Koordinátor prevencie a výchovný poradca Mgr. Martin Rožek 041/7075929
  Kariérový poradca Ing. Darina Kolmanová 041/7075913
  Koordinátorka žiackej rady PaedDr. Lenka Kulichová 041/7075924
  Sekretariát školy Mgr. Janka Gärtnerová 041/7075910
  Ekonómka a účtovníčka Ing. Borovská Viera 041/7075912
  Personalistka a mzdárka Frývaldská Alena 041/7075927
  Ústredňa Babišová Eva 041/7075920
  Technik VYT Ing. Hauer Michal 041/7075928

   


  Pedagogickí zamestnanci

  Mgr. Adamík Juraj 041/7075921 Triedny učiteľ triede III.A
  Mgr. Baltová Jaroslava 041/7075917  
  PaedDr. Capáková Katarína 041/7075931 Triedny učiteľ triede III.H
  Ing. Cedzová Miriam 041/7075923  
  Mgr. Dubcová Zdenka 041/7075931 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.A
  Mgr. Ďuríková Monika 041/7075913  
  Mgr. Eliášová Andrea 041/7075918 Triedny učiteľ triede III.G
  Ing. Fojcíková Renáta 041/7075932  
  Mgr. Ftoreková Eva 041/7075917 Triedny učiteľ triede I.G
  Mgr. Haščík Daniel 041/7075915 Triedny učiteľ triede I.H
  Ing. Hlačinová Andrea 041/7075922 Triedny učiteľ triede II.B
  Mgr. Hubená Martina 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.H
  Ing. Jamborová Ľubica 041/7075916 Triedny učiteľ triede IV.G
  Mgr. Jambrichová Mária 041/7075915  
  Ing. Mgr. Janeková Katarína 041/7075915 Triedny učiteľ triede III.B
  Ing. Kochláňová Dagmar 041/7075922 Triedny učiteľ triede I.B
  Ing. Kolmanová Darina 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.B
  Mgr. Konárik Ján 041/7075918 Triedny učiteľ triede IV.H
  Ing. Kostolná Michaela 041/7075931 Triedny učiteľ triede I.A
  Ing. Križová Oľga 041/7075930  
  Ing. Kubalová Blanka 041/7075916 Triedny učiteľ triede II.A
  PaedDr. Kulichová Lenka 041/7075924 Triedny učiteľ triede II.H
  Mgr. Labajová Jana 041/7075925 Triedny učiteľ triede V.H
  Mgr. Mošatová Adriana 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.G
  Mgr. Rožek Martin 041/7075929 Triedny učiteľ triede IV.B
  Ing. Synáková Lenka 041/7075932  
  Mgr. Štefankovičová Hana 041/7075915  
  PaedDr. Truchlíková Zdenka 041/7075931 Triedny učiteľ triede IV.A
  Mgr. Urbánková Michaela 041/7075915 Triedny učiteľ triede II.G
  Ing. Vartiak Lukáš, PhD. 041/7075923 Triedny učiteľ triede V.G
  Ing. Zrebný Rudolf 041/7075926  
  Alan J. Davis 041/7075917