• Konzultačné hodiny výchovného poradcu

   02.02.2024 11:10
   Utorok: 08:45 - 09:30
   Štvrtok: 09:40 - 10:25
   ------
   V prípade potreby si môžete dohodnúť konzultáciu aj mimo konzultačných hodín.

   Mgr. Martin Rožek → rozekmartin@gmail.com → 041/7075929