• Kontaktujte nás

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 41 707 5910
    • Adresa školy
    • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
     011 57 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • 00162124
    • DIČ
    • 2020671499
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 41 707 5910
  • Vedenie školy

   Riaditeľka školy:

   JUDr. Jana Tomaníčková

   riaditelka@oavoza.sk 041/7075911 profesijný životopis
   Zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Rudolf Zrebný rudolfzrebny@oavoza.sk 041/7075926 profesijný životopis
   Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie Mgr. Monika Ďuríková durikova@oavoza.sk 041/7075913  
   Zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a duálne vzdelávanie Ing. Darina Kolmanová kolmanova@oavoza.sk 041/7075913  

    


    

   Výchovný poradca a koordinátor vo výchove a vzdelávaní Mgr. Martin Rožek 041/7075929
   Kariérový poradca a koordinátor duálkneho vzdelávania Ing. Darina Kolmanová 041/7075913
   Koordinátorka činnosti Školského parlamentu PaedDr. Lenka Kulichová 041/7075924
   Sekretariát školy Mgr. Janka Gärtnerová 041/7075910
   Ekonómka a účtovníčka Ing. Borovská Viera 041/7075912
   Personalistka a mzdárka Frývaldská Alena 041/7075927
   Ústredňa Babišová Eva 041/7075920
   Technik VYT Ing. Hauer Michal 041/7075928

    


   Pedagogickí zamestnanci

   Mgr. Adamík Juraj 041/7075921 Triedny učiteľ triede IV.A
   Mgr. Baltová Jaroslava 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.G
   Ing. Cimermanová Margita 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.A
   Mgr. Dubcová Zdenka 041/7075931 Triedny učiteľ triede III.A
   Mgr. Ďuríková Monika 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.H
   Mgr. Eliášová Andrea 041/7075918 Triedny učiteľ triede IV.G
   Ing. Fojcíková Renáta 041/7075932 Triedny učiteľ tried I.A
   Mgr. Ftoreková Eva 041/7075917 Triedny učiteľ triede II.G
   Mgr. Haščík Daniel 041/7075915 Triedny učiteľ triede II.H
   Ing. Hlačinová Andrea 041/7075922 Triedny učiteľ triede III.B
   Mgr. Hubená Martina 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triedam II.G, II.H
   PaedDr. Jacura Peter 041/7075921 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.A
   Ing. Jamborová Ľubica 041/7075916 Triedny učiteľ triede V.G
   Ing. Mgr. Janeková Katarína 041/7075915 Triedny učiteľ triede IV.B
   Ing. Kochláňová Dagmar 041/7075922 Triedny učiteľ triede II.B
   Ing. Kolmanová Darina 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.B
   Mgr. Konárik Ján 041/7075918 Triedny učiteľ triede V.H
   Ing. Kostolná Michaela 041/7075931 Triedny učiteľ triede II.A
   Ing. Križová Oľga 041/7075930 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.A
   PaedDr. Kulichová Lenka 041/7075924 Triedny učiteľ triede III.H
   Mgr. Kullová Jana 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triedam I.G, I.H
   Mgr. Labajová Jana 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.A
   Mgr. Mošatová Adriana 041/7075925 Triedny učiteľ triede I.G
   Mgr. Rožek Martin 041/7075929 Zastupujúci triedny učiteľ triedam I.B, II.B
   Ing. Synáková Lenka 041/7075932 Triedny učiteľ triede I.B
   Mgr. Štefankovičová Hana 041/7075915 Triedny učiteľ triede I.H
   Mgr. Uhlárová Táňa 041/7075915 Triedny učiteľ triede IV.H
   Mgr. Urbánková Michaela 041/7075915 Triedny učiteľ triede III.G
   Ing. Vartiak Lukáš, PhD. 041/7075923 Zastupujúci triedny učiteľ triedam III.H, IV.G
   Ing. Zrebný Rudolf 041/7075926 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.B
   Mgr. Alan J. Davis 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.H
   Ing. Hauer Michal 041/7075928 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.G