• Kontaktujte nás

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Email školy
    • oa@oavoza.sk
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 41 707 5910
    • Adresa školy
    • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
     011 57 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • 00162124
    • DIČ
    • 2020671499
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 41 707 5910
    • Email na správcu obsahu
    • rudolfzrebny@oavoza.sk
    • Email na webmastera
    • rudolfzrebny@oavoza.sk
  • Vedenie školy

   Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková riaditelka@oavoza.sk 041/7075911
   Zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Rudolf Zrebný rudolfzrebny@oavoza.sk 041/7075926
   Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie Mgr. Monika Ďuríková durikova@oavoza.sk 041/7075913
   Zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a duálne vzdelávanie Ing. Darina Kolmanová kolmanova@oavoza.sk 041/7075913

    


    

   Koordinátor prevencie a výchovný poradca Mgr. Martin Rožek 041/7075929
   Kariérový poradca Ing. Darina Kolmanová 041/7075913
   Koordinátorka žiackej rady PaedDr. Lenka Kulichová 041/7075924
   Sekretariát školy Mgr. Janka Gärtnerová 041/7075910
   Ekonómka a účtovníčka Ing. Borovská Viera 041/7075912
   Personalistka a mzdárka Frývaldská Alena 041/7075927
   Ústredňa Babišová Eva 041/7075920
   Technik VYT Ing. Hauer Michal 041/7075928

    


   Pedagogickí zamestnanci

   Mgr. Adamík Juraj 041/7075921 Triedny učiteľ triede III.A
   Mgr. Baltová Jaroslava 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.G
   PaedDr. Capáková Katarína 041/7075931 Triedny učiteľ triede III.H
   Ing. Cedzová Miriam 041/7075923 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.H
   Mgr. Dubcová Zdenka 041/7075931 Zastupujúci triedny učiteľ triedam I.A, IV.A
   Mgr. Ďuríková Monika 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.H
   Mgr. Eliášová Andrea 041/7075918 Triedny učiteľ triede III.G
   Ing. Fojcíková Renáta 041/7075932 Zastupujúci triedny učiteľ triedam II.A, III.A
   Mgr. Ftoreková Eva 041/7075917 Triedny učiteľ triede I.G
   Mgr. Haščík Daniel 041/7075915 Triedny učiteľ triede I.H
   Ing. Hlačinová Andrea 041/7075922 Triedny učiteľ triede II.B
   Mgr. Hubená Martina 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.H
   Ing. Jamborová Ľubica 041/7075916 Triedny učiteľ triede IV.G
   Mgr. Jambrichová Mária 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.H
   Ing. Mgr. Janeková Katarína 041/7075915 Triedny učiteľ triede III.B
   Ing. Kochláňová Dagmar 041/7075922 Triedny učiteľ triede I.B
   Ing. Kolmanová Darina 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.B
   Mgr. Konárik Ján 041/7075918 Triedny učiteľ triede IV.H
   Ing. Kostolná Michaela 041/7075931 Triedny učiteľ triede I.A
   Ing. Križová Oľga 041/7075930 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.B
   Ing. Kubalová Blanka 041/7075916 Triedny učiteľ triede II.A
   PaedDr. Kulichová Lenka 041/7075924 Triedny učiteľ triede II.H
   Mgr. Labajová Jana 041/7075925 Triedny učiteľ triede V.H
   Mgr. Mošatová Adriana 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.G
   Mgr. Rožek Martin 041/7075929 Triedny učiteľ triede IV.B
   Ing. Synáková Lenka 041/7075932 Zastupujúci triedny učiteľ triedam II.B, IV.G
   Mgr. Štefankovičová Hana 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.H
   PaedDr. Truchlíková Zdenka 041/7075931 Triedny učiteľ triede IV.A
   Mgr. Urbánková Michaela 041/7075915 Triedny učiteľ triede II.G
   Ing. Vartiak Lukáš, PhD. 041/7075923 Triedny učiteľ triede V.G
   Ing. Zrebný Rudolf 041/7075926 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.B
   Alan J. Davis 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.G