• Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

      • Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - eticky-kodex-od-2023-09-08.pdf