• Objednávky 2019

   Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA    Popis objednaného plnenia    Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH    Dátum vyhotovenia    Identifikačné údaje dodávateľa    Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)    Objednávku schválil 1/2019    seminár ročné zúčtovanie dane 2018    50,00    07.01.2019    EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484    Alexandra Baránková hospodárka školy    Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
  • Objednávky 2018

   Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA    Popis objednaného plnenia    Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH    Dátum vyhotovenia    Identifikačné údaje dodávateľa    Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)    Objednávku schválil 1/2018    dobitie stravných poukážok na karty GGFS    422,50    08.01.2018    GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690    Alexandra Baránková hospodárka školy    Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
  • Objednávky 2017

   Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA    Popis objednaného plnenia    Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH    Dátum vyhotovenia    Identifikačné údaje dodávateľa    Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)    Objednávku schválil 1/2017    Prihláška na školenie – elektronické schránky    55,00    09.01.2017    EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4,       851 05  Bratislava,      IČO: 36287229    Alexandra Baránková hospodárka školy    Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
  • Objednávky 2016

   Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA    Popis objednaného plnenia    Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH    Dátum vyhotovenia    Identifikačné údaje dodávateľa    Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)    Objednávku schválil 1/2016    dobitie stravných poukážok na karty GGFS    25,20    07.01.2016    GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690    Alexandra Baránková hospodárka školy    Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA