• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Návod sa nachádza nižšie.

    Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF)

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

    V tomto školskom roku sa nám aj s Vašou podporou podarilo kompletne zrekonštruovať ďalšiu odbornú učebňu. Takisto sme mohli spríjemniť prostredie spoločných priestorov školy, kde naši študenti trávia prestávky, či voľné hodiny. V budúcnosti by sme chceli pokračovať v tomto trende a postupne zrekonštruovať ďalšie odborné učebne a spoločné priestory školy. Časť finančných prostriedkov môžeme podľa potreby využiť aj na podporu žiakov zo sociálne slabších vrstiev s cieľom umožniť im účasť na podujatiach organizovaných školou a tiež na naplnenie duchovných a humanitných cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese.

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie VZDELANIE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060478
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie VZDELANIE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060478
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie VZDELANIE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 17060478
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.